Condoomdemo.nl Onderdeel van CASPER.st BrandBuilders

Privacybeleid

Condoomdemo.nl hecht veel waarde om jouw privacy. Daarom verwerken we alleen de informatie die we nodig hebben om onze diensten te verbeteren en gaan we zorgvuldig om met de informatie die we over jou en jouw gebruik van onze diensten verzamelen. We zullen jouw gegevens nooit aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten van de FF1 Group hieronder valt ook de webshop  Condoomdemo.nl waarop je nu bent en toegang heb tot de “Mijn account” sectie.. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens wij over jou verzamelen, waarvoor die gegevens  worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze eventueel met derden worden gedeeld. 

Ook leggen wij uit hoe wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens beschermen tegen onrechtmatig gebruik en welke rechten jij hebt over de persoonsgegevens die jij aan de FF1 Group verstrekt. 

Als jij vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met de privacy officer van de FF1 Group (Privacy@$$site_url)

De contactgegevens Condoomdemo.nl vind je op https://www.condoomactie.nl/contact of aan het einde van dit privacybeleid.

 

 Wat doet Condoomdemo.nl onderdeel van de FF1 Group met jouw gegevens?

Wanneer jij iets download of koopt in een webshop van de FF1 Group waaronder Condoomdemo.nl valt dan slaan wij de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt, zoals jouw naam, adres en e-mailadres, als onderdeel van het download/koop- en verkoopproces. 

We ontvangen ook automatisch het Internet Protocol-adres (IP-adres) van jouw computer wanneer jij onze online webwinkel bezoekt. Dit IP adres wordt gestuurd naar de FF1 client database en helpt ons fraude tegen te gaan zodoende een betere shop ervaring voor jouw te creeren.

E-mailmarketing: met jouw toestemming kunnen we e-mails sturen over onze winkel, spectaculair kortingscodes, nieuwe producten of zelfs nieuwe shops. Dit is geen spam, er worden maximaal 2 marketing gerelateerde emails verstuurd per week.

Doel van verwerking

We gebruiken jouw gegevens alleen om onze diensten te verbeteren. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de bestellingen die je hebt geplaatst. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor marketingdoeleinden. Als jij informatie met ons deelt en wij gebruiken die informatie om later contact met jou op te nemen – afgezien van jouw verzoek – vragen wij jouw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen. jouw informatie wordt niet gedeeld met derden, behalve om boekhoudkundige en andere administratieve taken te vervullen. Al deze derden zijn vertrouwelijk op grond van een-overeenkomst of eed of wettelijke verplichting tussen hen en ons. Automatisch verzamelde gegevens. Automatisch verzamelde gegevens van onze website worden verwerkt om onze-service verder te verbeteren.

Deze informatie (zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.

Samenwerking bij fiscaal en strafrechtelijk onderzoek. 

In sommige gevallen kan Condoomdemo.nl worden benaderd door daartoe bevoegde instanties en verplicht op basis van een wettelijk verzoek jouw gegevens te delen in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek.

In dergelijke gevallen zijn we genoodzaakt om jouw gegevens te delen echter doen wij alles wat volgens Nederlands recht mogelijk is om dit te vermijden. 

Toestemming

Hoe krijgen we jouw toestemming? Wanneer jij ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, jouw creditcard te verifiëren, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, een WhatsApp bericht verstuurt naar ons, Klikt op de ik accepteer knop. Hierdoo stem jij in dat wij de informatie alleen verzamelen om de diensten die vallen onder de FF1 group en jouw winkelervaring te verbeteren gebruiken. 

Om jouw persoonsgegevens voor specifieke marketingdoeleinden binnen de FF1 Group te gebruiken vragen wij jou rechtstreeks om toestemming middels een opt in checkbox. Er is altijd de mogelijkheid om hiervan af te zien.. 

Hoe trek jij, jouw toestemming in? 

Als jij na registratie van gedachten verandert, kun jij jouw toestemming voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van jouw marketing gegevens door de FF1 Group op elk moment intrekken door de instelling in de Mijn account sectie te wijzigen. 

Let op: Alle kortingen, inkoopprijzen, groothandelsprijzen, promocodes. couponcodes, en persoonlijke prijs afspraken vervallen en worden teruggezet naar de standaard op deze website vermelde prijzen.

Jouw rechten

Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u, de betrokkene, bepaalde rechten met  betrekking tot persoonsgegevens die door  ons worden verwerkt of in onze opdracht worden verwerkt. Hieronder leggen we uit wat deze rechten  zijn en hoe je ze kunt gebruiken. Om misbruik te voorkomen, sturen we in principe slechts kopieën van jouw informatie en kopieën naar jouw e-mailadres dat we al kennen. Indien jij informatie over het nummer op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, identificeert u  zich dan op het nummer. Wij houden de gedane verzoeken bij, als wij het verzoek vergeten verwerken wij de geanonimiseerde gegevens. Jij ontvangt alle afschriften en kopieën van de informatie in de machine leesbare bestandsformaten die wij in onze systemen gebruiken. 

Als jij vermoedt dat de FF1 Group jouw persoonsgegevens onjuist heeft gebruikt, dan heb jij te allen tijde het recht om een klacht in te dienen (privacy@https://www.condoomactie.nl) en bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

 

Jij hebt het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op een persoon, om deze in te zien. Op het gebied van gegevensbescherming kun jij een reactie-verzoek indienen bij onze klantenservice. Jij ontvangt  binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij  een kopie van alle gegevens naar het bij jou bekende e-mailadres, een overzicht van de verwerkers die de gegevens onder zich hebben en vermelden de categorie waarin wij de gegevens hebben  opgeslagen.

 

Jij hebt altijd het recht om informatie die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of daartoe herleidbaar zijn, te ontvangen via.  Voor vragen over gegevensbeschermings kun jij een verzoek doen aan de FF1 Group (gegevens@https://www.condoomactie.nl). Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek aan het nummer wordt ingewilligd, sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging van de gegevens correctie. Recht op beperking van de verwerking

 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of  herleidbaar zijn tot, te laten beperken. Op het gebied van gegevensbescherming kun jij een reactie verzoek indienen bij onze contactpersoon. Je ontvangt  binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt geaccepteerd, sturen wij naar het bij jou bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat jij de beperking opheft.

Jij hebt in dat geval het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens  door of in opdracht van Condoomdemo.nl. Als jij bezwaar maakt, stoppen wij direct met de verwerking van de gegevens totdat jouw bezwaar is afgehandeld. Als jouw bezwaar gegrond is, zullen wij jou afschriften en/of kopieën van de door ons verwerkte of verwerkte gegevens verstrekken en zullen wij de behandeling voor eens en voor altijd stoppen. Jij hebt ook het recht om het onderwerp te worden van automatische individuele beslissing -maken of profileren. Wij verwerken jouw gegevens niet met dit recht. Als jij denkt dat het probleem is, neem dan contact op met onze contactgegevens voor gegevensbescherming.

 

Diensten van derden

Voor de bezorging maken wij gebruik van PostNL, UPS en DHL, (klik hier voor de track & trace informatie pagina) waarbij gebruik wordt gemaakt van jouw naam en adres en telefoongegevens. 

Deze informatie wordt beveiligd bewaard en niet gedeeld met partijen die geen onderdeel zijn van de FF1 Group. 

Als wij een verzoek tot inzage krijgen of je verwijdert je gegevens via de link in “Mijn account” of op https://www.condoomactie.nl/account-verwijderen, Wij hebben geen invloed op gegevens die bij de pakketbezorgers worden opgeslagen. Over het algemeen zullen de externe serviceproviders die we gebruiken jouw informatie alleen verzamelen, gebruiken en vrijgeven voor zover dit nodig is om de uitstekende service die Condoomdemo.nl biedt te kunnen garanderen.

 

Sommige externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere betalingsverwerkers, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken in verband met jouw aankooptransacties. Voor deze serviceproviders raden we jou aan hun privacy beleid te lezen om te begrijpen hoe deze serviceproviders jouw persoonlijke gegevens verwerken.

Houd er in het bijzonder rekening mee dat sommige serviceproviders zich in een ander rechtsgebied dan jou of ons kunnen bevinden of actief kunnen zijn. Daarom, als jij ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan jouw informatie onderworpen zijn aan de wetten van het rechtsgebied waarin die dienstverlener of zijn kantoren zijn gevestigd.

Als jij bijvoorbeeld in Nederland bevindt en jouw transactie wordt verwerkt door de door Stripe gefaciliteerde betalings gateway welke zich bevindt in de Verenigde Staten,  Aanbieders zoals Stripe kunnen jouw persoonlijke gegevens die zijn gebruikt om de transactie c.q. download te voltooien, worden gedeeld met de in Amerika geldende wetten waaronder de Patriot Act. Als jij een webshop van de FF1 Group verlaat of wordt doorgestuurd naar een website of applicatie van een derde partij, bent jij niet langer gebonden aan dit privacybeleid of op Condoomdemo.nl geldende algemene voorwaarden.

 

WooCommerce

Onze online winkel is ontwikkeld met behulp van WooCommerce-software. Persoonlijke informatie die jij aan ons verstrekt voor onze services, wordt met deze software gedeeld. 

Het programma WooCommerce heeft toegang tot jouw-gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij gebruiken jouw gegevens nooit  voor andere-doeleinden. 

WooCommerce is op grond van ons contract met hen  verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten SSL-codering en  een sterk-wachtwoordbeleid. 

WooCommerce gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over jouw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. 

WooCommerce behoudt zich het recht voor om de verzamelde informatie binnen haar groep te delen om de service verder te verbeteren.

 

Google analytics

Op onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Van deze verwerker kan worden verlangd dat hij toegang geeft tot deze informatie in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische gegevens te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Veiligheid

Om jouw persoonlijke informatie te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we best practices uit de sector om ervoor te zorgen dat deze niet  verloren gaan, misbruikt, geopend, bekend gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden. Wanneer u ons jouw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL) en opgeslagen met  AES-256-codering. Hoewel geen enkele transmissie methode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, voldoen we aan alle PCI DSS-vereisten en implementeren we andere algemeen aanvaarde industrie-standaarden.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij klant bij ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je zelf aangeeft dat je geen gebruik meer wilt maken van diensten die Condoomdemo.nl en FF1 LLC aanbieden. 

Je vindt een handige link in je account onder privacy - aanpassen. 

 

Op grond van de geldende administratieve verplichtingen moeten wij eventuele  facturen met daarop  jouw (persoons)gegevens  bewaren, deze gegevens bewaren wij dus tot de geldende termijn. 

Medewerkers werkzaam bij Condoomdemo.nl maar ook de FF1 Group hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en de eventuele documenten die  wij voor jouw opdracht hebben opgesteld.

 

Wijziging in privacy beleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te kunnen wijzigen, dus kom regelmatig terug. Wijzigingen en verduidelijkingen treden in werking onmiddellijk nadat ze op de website zijn gepubliceerd. Als we wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we jou hier laten weten dat het wordt bijgewerkt, zodat jij weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden  we deze gebruiken en/of openbaar maken.

 

Als onze winkel wordt gekocht of samengevoegd met een ander bedrijf, kunnen jouw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan jou kunnen blijven verkopen.